ZWEMBAD BOUWERS

Federatie van Algemene bouwaannemers van de confederatie Bouw

Onze onderneming is lid van de Groepering van Algemene Aannemers van “Zwembadbouwers”, opgericht binnen de Federatie van Algemene Bouwaannemers van de Confederatie Bouw wat als een erkenning beschouwd wordt van de nodige beroepskennis.

In geval van een mogelijk conflict verbindt JDS Pools en de eindklant zich ertoe – vóóraleer gerechtelijke stappen te ondernemen – een erkend bemiddelaar in te schakelen om het geschil in der minne te proberen te regelen.

De Groepering kan de eindklant en JDS Pools voorstellen om gratis beroep te doen op de erkende bemiddelaar van de groepering. De klachten kunnen in dit geval worden ingediend per email (faba@confederatiebouw.be) of via het online-formulier op de website van de Groepering (www.zwembad-bouwers.be, Lombardstraat 42, 1000 Brussel).

De klachten worden binnen de 14 dagen aan de klager bevestigd. Ze worden gratis en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door een erkende bemiddelaar.

zwembad bouwers